حمزه پاپی رضایی ۰۹۱۲۱۰۱۵۷۰۹

احسان معصومی ۰۹۱۲۵۷۰۹۷۹۳

مشخصات فنی کشنده داف XF 105

مشخصات فنی کشنده داف XF 105 طول 6160 عرض2550 ارتفاع سقف تاکف…

کشنده ولوو سفید 2015

فاصله محوری: 3700 وزن مجموع ناخالص مجاز ترکیبی GCW به کیلوگرم :…

رنو قرمز 2017

گیربکس قدرت مند 12 دنده + 3 دنده عقب تعداد سیلندر 6…

کشنده رنو سفید2017

گیربکس قدرت مند 12 دنده + 3 دنده عقب تعداد سیلندر 6…