حمزه پاپی رضایی ۰۹۱۲۱۰۱۵۷۰۹

احسان معصومی ۰۹۱۲۵۷۰۹۷۹۳

مشخصات فنی کشنده داف XF 105

مشخصات فنی کشنده داف XF 105 طول 6160 عرض2550 ارتفاع سقف تاکف…

رنو قرمز 2017

گیربکس قدرت مند 12 دنده + 3 دنده عقب تعداد سیلندر 6…

کشنده رنو سفید2017

گیربکس قدرت مند 12 دنده + 3 دنده عقب تعداد سیلندر 6…